Chức năng nạp tự động đang bảo trì
----

Nhóm FB: Sơn Thủy Phân Tranh - NubaGame

SĐT: 01696141529

Hiện tại Tất cả các thẻ đang bảo trì. Thanh toán bằng TCSR/TKCR/ATM sẽ được giảm 30%!

Nguyen phi hung Mua tài khoản NLTB Mã-329 với giá 40,000vnđ - Nguyen phi hung Mua tài khoản NLTB Mã-331 với giá 40,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản NLTB Mã-109 với giá 250,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản NLTB Mã-276 với giá 60,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản NLTB Mã-141 với giá 250,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản NLTB Mã-333 với giá 40,000vnđ - Huycoi Mua tài khoản NLTB Mã-334 với giá 40,000vnđ - Huycoi Mua tài khoản NLTB Mã-330 với giá 50,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản STPT Mã-342 với giá 30,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản NLTB Mã-88 với giá 50,000vnđ - TruongNguyen Mua tài khoản STPT Mã-345 với giá 120,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản NSO Mã-317 với giá 380,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản NLTB Mã-118 với giá 250,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản STPT Mã-339 với giá 120,000vnđ - NGUYEN VAN HIEN Mua tài khoản STPT Mã-300 với giá 220,000vnđ -

- Admin: Nguyễn Văn Hiền - SĐT: 01696141529 - Ingame duy nhất: Nuker - - Bán xu x20 card - x25 tcsr - Nhóm FB: Sơn Thủy Phân Tranh - Nuker

STPT - Mã: 349

180.000đ

Acc STPT - Mã: 349


Tộc trưởng Bộ tộc TEA
276
● Server: 1
● Phái: Pháp Sư
● Cấp: 35
● Tên NV: zalogroup
● Vũ khí +: 2

STPT - Mã: 346

200.000đ

Acc STPT - Mã: 346


Còn 100k vàng 96 ngọc
112
● Server: 1
● Phái: Pháp Sư
● Cấp: 35
● Tên NV: siupham1st
● Vũ khí +: 2

STPT - Mã: 328

15.000đ

Acc STPT - Mã: 328


Còn 6 viên đá né và 1 số đá khác
151
● Server: 1
● Phái: Kiếm Sĩ
● Cấp: 12
● Tên NV: ksbatbai
● Vũ khí +: 1

STPT - Mã: 266

70.000đ

Acc STPT - Mã: 266


..
150
● Server: 1
● Phái: Thợ Săn
● Cấp: 24
● Tên NV: anh3dz
● Vũ khí +: 1

STPT - Mã: 197

500.000đ

Acc STPT - Mã: 197


Top 3 cao thủ up phê
177
● Server: 1
● Phái: Cung
● Cấp: 39
● Tên NV: purple
● Vũ khí +: 1